Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Narodowe Centrum Kultury (NCK) „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”.

Już w najbliższy poniedziałek (28 marca) o godz. 17:00 obędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Golczewo, stowarzyszeń, grup nieformalnych, organizacji i instytucji pozarządowych, radnych i sołtysów. Celem tego spotkania będzie przekazanie informacji jakie założenia ma projekt, jak będziemy współpracować z lokalną społecznością przez najbliższe miesiące. W trakcie spotkania będą z nami obecni animatorzy kultury, którzy udzielą nam wszelkich niezbędnych wskazówek i nakierują nasze działania na właściwy tory.

Głównym celem projektu jest zwiększenie obszaru działania ośrodka kultury poprzez dotarcie do szerokiego grona odbiorców- szczególnie do osób, które nie są zaangażowane w działalność kulturalną. Projekt zakłada także realizacje inicjatyw, które będą miały charakter otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy. Chcemy nawiązać kontakt i współpracę z mieszkańcami poprzez odkrywanie ich potencjału i włączyć ich w życie kulturalne.

Szczególnie zależy nam na dotarciu do mieszkańców gminy Golczewo, którzy do tej pory mieli utrudniony dostęp do kultury. Chcemy również ożywić kulturalnie „nieaktywne przestrzenie”.

Pierwszym działaniem będzie przeprowadzenie diagnozy oraz konsultacji społecznych wśród mieszkańców gminy Golczewo, dzięki temu zdobędziemy informację na temat potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności.

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie konkursu, dzięki któremu zostaną wybrane do realizacji inicjatywy mieszkańców, a w następnym kroku wraz z przedstawicielami planu – realizacja tych inicjatyw.

Działanie pn. „Otwieramy się na siebie” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury
+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

Serdecznie zapraszamy do udziału w poniedziałkowy spotkaniu i uczestnictwa w życiu kulturalnym naszej gminy.

GOKiS Golczewo