Uwaga! To ostatni moment na złożenie wniosku o pieniądze z programu „Dobry start”. Inaczej 300+ przepadnie. Na złożenie wniosku rodzice mają czas do 30 listopada. Po tym terminie ZUS wniosku nie rozpatrzy, a pieniądze przepadną.

Przypomnijmy. Wnioski o świadczenie z programu Dobry Start (tzw. 300+) można składać wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

ZUS, w ramach programu, wypłaca świadczenie w wysokości 300 zł – raz w roku – na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka przysługuje raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Dostaniesz pieniądze, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia: w wieku do 20 lat; w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).

Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków. Świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu).

Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia czy decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).