Czwartek zapisze się na stałe w historii naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzywodziu. W Urzędzie Gminy Dziwnów w obecności władz Dziwnowa, Radnych Rady Miejskiej i zaproszonych gości doszło do podpisania porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP z Międzywodzia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Trójstronne porozumienie zostało zawarte pomiędzy Komendantem Powiatowym PSP w Kamieniu Pomorskim- bryg. Romanem Pikulskim, Burmistrzem Dziwnowa- Grzegorzem Jóźwiakiem, druhami OSP Międzywodzie- Dominikiem Kaczorowskim i Piotrem Nowakiem w obecności przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Komendant PSP z Kamienia Pomorskiego poinformował zebranych, że ostateczny akt włączenia OSP Międzywodzie do KSRG nastąpi najprawdopodobniej w grudniu br.
Ochotnicze Straże Pożarne mogą być włączane do KSRG, gdy posiadają:
– co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy,
– co najmniej 12 wyszkolonych ratowników,
– skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
– urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych.

Dodatkowo jednostki OSP, które aspirują do KSRG muszą posiadać na swoim wyposażeniu:
– zestaw do kwalifikowanej pierwszej pomocy,
– co najmniej 4 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych,
– zestaw hydrauliczny.