Ponad 214 500 uczniów od języka polskiego rozpoczyna dziś trzydniowy maraton egzaminów ósmoklasistów. Jutro przed nimi matematyka, a w czwartek język obcy. 

Egzaminy ósmoklasistów ruszają już dziś. Do egzaminu musi przystąpić każdy uczeń, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie został jednak określony minimalny wynik, jaki powinno się uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.  O godzinie 9:00 ponad 214 500 uczniów przystąpi do pisania egzaminu z języka polskiego. Będą mieli na to 120 minut.

Jutro matematyka. Ten egzamin także zacznie się o 9:00, a ósmoklasiści na jego napisanie będą mieli 100 minut.  Ostatnia część egzaminu – sprawdzian z języka obcego nowożytnego odbędzie się w czwartek, 16 maja. Rozpocznie się o 9:00 i potrwa 90 minut.  Największa grupa ósmoklasistów (97,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.