Golczewski Orlik doczekał się trybuny! Tak długo wyczekiwana inwestycja ma już swój finał. Współpraca grupy mieszkańców i miejscowego ośrodka kultury umożliwiła wspólną realizację przedsięwzięcia pn. „Montaż trybuny przy kompleksie sportowym ORLIK Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie”. Wszystkie prace już za nami – na przygotowanym wcześniej podłożu została zamontowana trybuna, która pomieści ponad pięćdziesiąt osób. Montaż siedzisk poprawi bezpieczeństwo kibiców, estetykę przestrzenną oraz zwiększy atrakcyjność użytkowania kompleksu sportowego. 

Już w drugiej połowie sierpnia odbędzie turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, podczas którego będzie można obserwować sportowe zmagania z nowej trybuny. Zadanie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej, którym serdecznie dziękujemy za współpracę. Projekt jest realizowany zgodnie z umową i przy współpracy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. 

Działanie pn. „Montaż trybuny przy kompleksie sportowym ORLIK Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie” jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” i jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.