Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie podpisał z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. umowę na realizację zadania w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”. Współpraca miejscowego ośrodka kultury z grupą mieszkańców umożliwi wspólną realizację przedsięwzięcia pn. „Montaż trybuny przy kompleksie sportowym ORLIK Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie”. 

Pierwszy etap prac jest już za nami – zostało wykonane podłoże pod trybuny. Teraz czekamy tylko na montaż samych już siedzisk. Liczmy, że jeszcze w lipcu uda nam się dokończyć zadanie i wszyscy będziemy mogli korzystać z nowej trybuny, na którą czeka tak wielu kibiców i mieszkańców gminy. 

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, poprawę estetyki przestrzennej i zwiększenie atrakcyjności użytkowania kompleksu sportowego Orlik. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej, którym serdecznie dziękujemy za współpracę. 

Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.