Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie poszukuje do pracy pracownika socjalnego. Czego wymaga od kandydatów? Jakie będą obowiązki na nowym stanowisku pracy? Przeczytajcie! 

Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu określa ustawa. Kandydat powinien posiadać stosowne wykształcenie, obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, odpowiedni stan zdrowia, być niekaranym, posiadać nieposzlakowaną opinie, a także odpowiednio znać się na komputerze i mieć prawo jazdy.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów dostarczających przesyłki (w zamkniętej kopercie) do dnia 9 listopada 2023r.  na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Prosta 1 72-510 Wolin. Koperta zawierająca aplikację powinna być opatrzona adnotacją „Nabór pracownik socjalny”.