Jest zgoda za utworzeniem funduszu kompensacyjnego, ale zaproponował poprawki do ustawy. Zniósł m.in. obowiązek uiszczania opłaty za wniesienie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego.

Regulacja przewiduje utworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, które z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) trafią do szpitala na okres nie krótszy niż 14 dni lub doznają wstrząsu anafilaktycznego po szczepieniu i będą z tego powodu poddani obserwacji do 14 dni na oddziale szpitalnym, SOR lub izbę przyjęć. Regulacja odnosi się do odczynów, które wystąpiły po szczepieniu przeciw COVID-19 od początku ich wykonywania, jak również po szczepieniach obowiązkowych przyjętych od 1 stycznia 2023 r.

Senatorowie przegłosowali m.in. poprawkę, która znosi obowiązek uiszczania opłaty w wysokości 200 zł za złożenie wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta o przyznanie świadczenia kompensacyjnego w razie wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego. Senatorowie zdecydowali także, że minister zdrowia w drodze rozporządzenia określi wzór wniosku o uzyskanie świadczenia kompensacyjnego, bo – jak uzasadniał legislator – niedopuszczalne konstytucyjnie jest to, aby Rzecznik Praw Pacjenta udostępniał na stronie swojego urzędu wzór wniosku z pominięciem ustalenia takiego wzoru przez ministra zdrowia.

Nowelizacja, przyjęta przez Sejm 9 listopada, przewiduje, że świadczenie będzie uzyskiwane w trybie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją administracyjną Rzecznika Praw Pacjenta, po uzyskaniu w ramach tego postępowania opinii Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Termin na rozpatrzenie wniosku wyniesie dwa miesiące. Na decyzję wydaną przez Rzecznika będzie przysługiwać skarga do sądu administracyjnego.

Członków Zespołu powoływać będzie na pięć lat Rzecznik Praw Pacjenta, a w jego skład wejdzie co najmniej 6 specjalistów – lekarzy mających specjalizację w dziedzinie chorób zakaźnych, pediatrii, alergologii, neurologii, chirurgii, kardiologii i pulmonologii, przydatną w ocenie merytorycznej wniosków. Wynagrodzenie dla członków Zespołu oszacowano w 2022 r., podobnie jak w kolejnych latach, na 360 tys. zł, a koszt związany z obsługą postępowań i Funduszu przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta na 40 tys. zł.

Niezależnie też od uzyskanego świadczenia w ramach Funduszu, osoba, która zdecyduje się na złożenie pozwu o wypłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania, w związku z wystąpieniem działań niepożądanych po szczepieniu, będzie miała prawo do dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym. Nowelizacja trafi ponownie do Sejmu, który odniesie się do poprawek zgłoszonych przez senatorów.

źródło:
PAP