Smutne wieści napłynęły do nas z nadleśnictwa Rokita. Nie żyje Nadleśniczy Tomasz Szeszycki, Honorowy Obywatel Gminy Golczewo, Leśnik Roku 2015 wyróżniony przez kapitułę „Przeglądu Leśniczego”. Kapituła „Przeglądu Leśniczego”, związany z Nadleśnictwem Rokita od 1983 roku. 

Pogodny, zawsze pomocny i uśmiechnięty. Autor trzech cennych i fachowych opracowań o charakterze monograficznym, a dotyczących cisa pospolitego, jarzębu brekinii oraz czereśni ptasiej; historyczne zacięcie, które uwidocznione zostało w wydanych książkach: „Zapomniani zwycięzcy” oraz „Dowódca mojego dziadka” – rozsławiających dokonania Powstania Wielkopolskiego; inicjowanie i wprowadzenie do praktyki leśnej wielu nowatorskich działań z zakresu ochrony przyrody; położone zasługi na rzecz ochrony i reintrodukcji cisa, jarzębu i trześni; wsparcie działań związanych z powołaniem kilku rezerwatów przyrody i popieranie różnorodnych inicjatyw ekologicznych oraz za wrażliwość artystyczną i działania na rzecz kultury i sztuki.

Tomasz Szeszycki był inicjatorem utworzenia 6 rezerwatów przyrody, 4 użytków ekologicznych, 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i 11 pomników przyrody. Jest współautorem tworzenia ścieżek przyrodniczo-leśnych i dydaktycznych, tras spacerowych i szlaków rowerowych na terenie gminy Golczewo i Przybiernów. Od wielu lat blisko współpracuje z samorządami w zakresie promocji turystycznej miejscowych gmin. Był koordynatorem podczas rozminowywania terenów leśnych z niewybuchów z czasów II wojny światowej na terenie gminy Golczewo przez saperów z jednostek wojskowych.

Od lat związany i szczególnie pomocny wobec gminy Golczewo. Był autorem publikacji „Dzieje Golczewa”, w której opisywał historię miasta. 22 czerwca 2010 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Golczewo. Laureat srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.