Rada Miejska w Golczewie, w trakcie najbliższej sesji podejmie decyzję w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Golczewo na lata 2017 – 2023. W dokumencie odnajdujemy zapisy dotyczące planów samorządowców na nadchodzące 5 lat. Są wśród nich nowe drogi, remonty ulic, stworzenie parku czy uruchomienie kina.

Odnowa centrum Golczewa poprzez remont chodników, nowe nasadzenia, oświetlenie i odnowienia elewacji budynków na ulicy Zwycięstwa ma poprawić wizerunek miejscowości i zwiększyć udział lokalnej społeczności w życiu społecznym i kulturalnym. Remont ma m.in. zapewnić bezpieczne poruszanie się na terytorium obszarów rewitalizowanych. Zgodnie z zapisami planu, inwestycja ma zostać przeprowadzona przez Gminę, Wspólnoty Mieszkaniowe i Zarząd Dróg Wojewódzkich. Całość ma kosztować 1,5 mln złotych (400 tys. gmina, milion złotych dofinansowania i 100 tys. środków z innych źródeł) i zostać przeprowadzona pomiędzy 2018 a 2022 rokiem.

Kompleksowa termomodernizacja Urzędu Miejskiego pozwoli na poprawienie estetyki ale przede wszystkim aktywne wykorzystanie technologii energoefektywności i wprowadzania odnawialnych źródeł energii. Środki na wymianę okien, drzwi modernizację CO, ocieplenie, wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia mają pochodzić głównie z dofinansowania. Z całości 1,8 mln złotych, zakładany wkład własny gminy ma wynieść 400 tys. zł. Inwestycja ma być wykonana pomiędzy 2018 a 2022 rokiem.

Remont drogi wraz z chodnikami przy ulicy Niepodległości w Golczewie zaplanowano także na przyszłą kadencję. Inwestycja ma być zrealizowana pomiędzy 2018 a 2022 rokiem i ma pochłonąć 4,7 mln złotych. Wkład gminy szacowany jest na poziomie 700 tys. zł. W założeniu remont obejmie 2 kilometry drogi, chodniki oraz modernizację oświetlenia.

Odtworzenie walorów użytkowych, technicznych, społecznych i estetycznych ulicy Dworcowej poprzez remont budynku po dworcu. To kolejne duże założenie gminy na lata 2018 – 2022. Dworzec ma stać się budynkiem użyteczności publicznej dostępnym dla mieszkańców. Modernizacja ma objąć kompleksowy remont budynku po dworcu, remont drogi, modernizację ciągów pieszych, oświetlenia, elementy małej architektury oraz nasadzenia. Zadanie oszacowano na 3,6 mln złotych z czego wkład własny gminy to 600 tys. zł.

Wśród planów znalazły się także zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego wraz z opracowaniem programu wsparcia kultury fizycznej mieszkańców (milion złotych), utworzenie nowego terenu rekreacyjnego (parku) przy ulicach Ogrodowej, Szkolnej i Zwycięstwa wraz z budową dojścia do plaży (300 tys. złotych), kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół Cmentarza poprzez wybudowanie nowych chodników, ogrodzenia, oświetlenia oraz parkingu (300 tys. złotych), modernizację sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej na ulicy Niepodległości (milion złotych), instalacja monitoringu na ulicy Dworcowej, Zwycięstwa, Niepodległości i Ogrodowej (30 tys. zł), budowę siłowni fitness w budynku OSP (80 tys. zł), wymianę lamp ulicznych (200 tys. zł), budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Niepodległości i Dworcowej (200 tys. zł) i założenie Kina za Rogiem w Golczewie. Lokalne, małe ale profesjonalne kino ma przywrócić Mieszkańcom możliwość wspólnego przeżywania sztuki, tworząc alternatywę dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z oferty dużych kin. (100 tys. złotych), wyposażenie specjalistycznych pracowni GOKiS oraz świetlicy w sprzęt i meble niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej. (120 tys. zł)

Kliknij tutaj, aby przeczytać pełną treść dokumentu