Tego typu odkrycia cieszą najbardziej! W trakcie usuwania korzenia drzewa, zlokalizowane w pobliżu tzw. kapitanatu portu przy ulicy Wilków Morskich pan Jacek Ukowski ze Stowarzyszenia im. Św. Korduli natrafił na monetę Zygmunta I Starego, króla Polskiego w latach 1506-1548!

– W zbiorach naszej instytucji jest to druga moneta wybita za czasów tego króla. Pierwsza została odkryta na polu w okolicach Kamienia Pomorskiego przez pana Alberta Murzynowskiego i jest to tzw. półgrosz koronny datowany na 1510 rok, pochodzący z mennicy w Krakowie – mówi Grzegorz Kurka z MHZK.

O odkryciu monety poinformowany został Wojewódzki Konserwator w Szczecinie. Po przekazaniu go w depozyt do naszego Muzeum poddany zostanie konserwacji.
Jest to GROSZ datowany na 1533 i wybity w mennicy w Toruniu. Na awersie umieszczone zostało popiersie króla w prawo w koronie i zbroi. W otoku znajduje się napis: SIGIS/I/REX/PO/DO/TOCI. Natomiast na rewersie wybity został Orzeł Prus Królewskich i napis w otoku napis: GROSS/COMV/TERR/PRVSS/1533.

O odkryciu monety poinformowany został Wojewódzki Konserwator w Szczecinie. Po przekazaniu go w depozyt do Muzeum zostanie ona poddana konserwacji. Jest to grosz datowany na 1533 i wybity w mennicy w Toruniu. Na awersie umieszczone zostało popiersie króla w prawo w koronie i zbroi.  W otoku znajduje się napis: SIGIS/I/REX/PO/DO/TOCI. Natomiast na rewersie wybity został Orzeł Prus Królewskich i napis w otoku napis: GROSS/COMV/TERR/PRVSS/1533.

– Prawdopodobnie moneta to fałszywka z czasów panowania króla Zygmunta I Starego. Jest to jedynie dowód na to, że nawet w renesansie mieliśmy ludzi chciwych i oszustów, którzy dla osiągnięcia zysku posuwali się do tak haniebnych czynów jak fałszowanie monet. W imieniu Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej chciałbym podziękować znalazcy za przekazanie tego cennego zabytku do MHZK – dodaje dyrektor Muzeum.