Smutne wieści dotarły do nas z Kamienia Pomorskiego. Odeszła Janina Krzysztofik, wieloletnia Naczelnik Wydziału Edykacji w kamieńskim Starostwie oraz była szefowa oświaty w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

Pani Krzysztofik to zasłużony, wieloletni pracownik dla Powiatu, odpowiedzialna za edukację, oświatę. Mając nadzór nad naszymi placówkami wniosła ogromny wkład w ich funkcjonowanie. Żałuję, że nie będzie nam dane już się spotkaćpowiedział Starosta Józef Malec składając wyrazy kondolencji rodzinie zmarłej.

– Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy dziś wiadomość o odejściu Pani Janiny Krzysztofik. Przez ostatnie lata aktywności zawodowej pełniła funkcję Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. Była osobą wysoce cenioną za swoje wyjątkowe podejście do obowiązków zawodowych. Posiadała nie tylko ogromną wiedzę, ale też potrafiła doskonale ją wykorzystać w swojej pracy. Zawsze pomocna i oddana. Będzie nam bardzo brakowało Jej obecności wśród nas. Rodzinie i wszystkim bliskim śp. Janiny Krzysztofik składamy szczere wyrazy współczuciapowiedział Burmistrz Kamienia Pomorskiego.