Gmina Świerzno informuję, iż od 26 do 29 kwietnia odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W ramach zbiórki nie będą odbierane części samochodowe, zdekompletowany sprzęt elektryczny, opony oraz odpady pochodzące z remontów.