Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolinie przypomina,że właściciele nieruchomości zobowiązani są do udostępnienia pojemników na odpady komunalne. – Aby odebrać od Państwa odpady musimy mieć dostęp do pojemnikówinformuje MPGK.

Dostęp do pojemników jest niezbędny w dniu odbierania tych odpadów (wg określonego harmonogramu odbioru) przed wejściem na teren nieruchomości lub na terenie nieruchomości w miejscu przylegającym bezpośrednio do ulicy w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich.

Jeżeli pojemniki na odpady będą w zamkniętych altanach śmietnikowych to odpady nie zostaną odebrane. Mieszkańcy, którzy mają pozamykane obiekty, w których znajdują się pojemniki na odpady, proszeni są o dostarczenie kluczy do naszej siedziby przy ul. Adama Mickiewicza 2d w Wolinie – czytamy w komunikacie MPGK.