Aż 68 proc. Polaków jest przeciwnych wprowadzeniu całkowitego zakazu handlu w niedziele – wynika z sondażu IBRiS, którego wyniki publikuje dzisiejsza „Rzeczpospolita”. Jak wynika z badania, co trzeci respondent twierdzi, że deklaracja zniesienia ograniczeń może wpłynąć na jego decyzje wyborcze.

Na pytanie: „Czy chciałby pan/chciałaby pani, aby zakaz handlu obejmował wszystkie niedzielę, 45 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 23 proc. „raczej nie”. Zwolennikami niedzieli bez zakupów jest 28 proc. respondentów (19 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, 9 proc. – „raczej tak”).

Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele będą zaostrzone – handel będzie dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu – ostatnią. Polacy zrobią zatem zakupy w 15 niedziel.

Od 1 stycznia 2020 roku ograniczenie handlu będzie jeszcze większe – zakaz handlu ma obowiązywać we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Od 2020 roku wolne od handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo – ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.