Od maja wzrośnie górna granica mandatu, jaki będzie można otrzymać za wykroczenia skarbowe. Maksymalna kwota będzie wyższa o ponad 100 proc. W tej chwili najwyższa kara za np. złożenie deklaracji po terminie wynosi 5,6 tys. złotych. Od maja będzie to 14 tys. złotych.

Zmiany budzą spory sprzeciw wśród przedsiębiorców, ponieważ wzrosną mandaty za drobne nawet wykroczenia, takie jak złożenie z opóźnieniem deklaracje podatkowe. Docelowo wystawianie mandatów za przewinienia skarbowe ma odciążyć sądy. Jeżeli firma oczywiście zgodzi się przyjąć mandat.

Jest to dość trudny kompromis, bo z jednej strony właściciel firmy zapłaci wyższa karę, ale z drugiej nie będzie musiał być częścią dłuższego postępowania, które może wymagać wieli kontaktów z urzędami. W uzasadnieniu projektu napisano, że podniesienie wysokości górnej granicy kary grzywny orzekanej w postępowaniu mandatowym jest realizacją postulatów służb skarbowych, które dostrzegają konieczność objęcia tym postępowaniem szerszego zakresu czynów zabronionych kwalifikowanych jako wykroczenie skarbowe.