Od soboty kredytobiorcy mogą korzystać z rządowych wakacji kredytowych dla osób, które spłacają zobowiązania w polskiej walucie. Spłatę kredytu będzie można zawiesić w tym roku na cztery miesiące.

Rozwiązanie dostępne jest dla klientów, którzy zaciągnęli kredyt w złotych przed 1 lipca 2022 roku. Zawieszenie spłaty kredytu będzie możliwe na cztery miesiące: na dwa w okresie od czerwca do sierpnia i na kolejne dwa – od września do grudnia.

Wakacje kredytowe wydłużają okres kredytowania o tyle miesięcy, na ile klient zawiesił spłatę kredytu.

Rozwiązanie dostępne jest dla klientów, którzy zaciągnęli kredyt w złotych przed 1 lipca 2022 roku. Zawieszenie spłaty kredytu będzie możliwe na cztery miesiące: na dwa w okresie od czerwca do sierpnia i na kolejne dwa – od września do grudnia.

Wakacje kredytowe wydłużają okres kredytowania o tyle miesięcy, na ile klient zawiesił spłatę kredytu.

Wsparcie w postaci wakacji kredytowych na 2024 r jest kontynuacją rozwiązania wprowadzonego w 2022 r. W latach 2022-2023 kredytobiorcy mogli zawiesić łącznie osiem rat.

Sejm uchwalił nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców, która zakłada przedłużenie wakacji kredytowych także na 2024 rok, w połowie kwietnia; wnioski można było składać już w maju.