Starosta Kamieński informuje, iż z dniem 31 stycznia obsługa Interesantów odbywać się będzie bez możliwości bezpośredniego, bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu.

Maksymalnie ogranicza się kontakt pracowników Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim z Interesantami. Skargi, wnioski i interwencje będą przyjmowane za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, urzędowej telefonii stacjonarnej i komórkowej, za pośrednictwem operatora pocztowego bądź poprzez dostarczenie dokumentu do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do Urzędu.

W celu uzyskania informacji, ustalenia czy sprawa bezwzględnie wymaga osobistego stawiennictwa i umówienia wizyty, proszę kontaktować się w godzinach (poniedziałek od 8:00 do 16:00, w pozostałe dni od 7:30 do 15:30) z pracownikami Urzędu. Dane kontaktowe znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim – KLIKNIJ TUTAJ)

źródło:
Powiat Kamieński