Od 1 lipca właściciele lub zarządcy domów, bloków, obiektów usługowych będą musieli złożyć deklarację dotyczącą tego, czym są one ogrzewane. Właściciele budynków będą mieli rok na złożenie deklaracji, czyli do 1 lipca 2022 roku. To jednak dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom będzie miał nowe źródło ogrzewania i zostanie ono zainstalowane i uruchomione po 1 lipca br. to zgłoszenia trzeba będzie dokonać w ciągu 14 dni.

Według Urzędu możliwość złożenia deklaracji to pierwszy z etapów budowy ogólnopolskiego systemu – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W kolejnych etapach mają zostać uruchomione usługi dla obywateli, które między innymi przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa. „Zanim jednak zostaną uruchomione inne usługi Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków musi zostać zasilona o dane, które od 1 lipca właściciele lub zarządcy budynków będą mogli wprowadzać do systemu samodzielnie” – podkreśliła p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska.

Cabańska zachęca do składania deklaracji w formie elektronicznej. GUNB zapewnił, że formularz nie jest skomplikowany, a jego wypełnienie nie zajmuje dużo czasu. Należy wpisać w nim podstawowe dane, takie jak: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

Istnieją dwa formularze deklaracji. Jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych. Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej wystarczy, że posiadamy profil zaufany albo e-dowód.

Z kolei dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji przez internet istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej – osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie. Odpowiedni druk można znaleźć w urzędzie miasta czy też gminy, dostępny jest także na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ w zakładce „Do pobrania”. Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadzi urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.

Jak czytamy na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Problem smogu

Według Urzędu, celem powstania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza oraz likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń, czyli emisji substancji powodujących smog. Jak podkreślono, problem jest poważny i wymaga stanowczych działań.

„Redukcja emisji szkodliwych substancji do środowiska stanowi wyzwanie, a zanieczyszczenie powietrza jest obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych na świecie” – zaznaczyła Dorota Cabańska.

Wskazano, że problem smogu występuje w Polsce co najmniej od kilkudziesięciu lat, a największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na zdrowie, ma zanieczyszczenie pochodzące z tzw. sektora bytowo-komunalnego. „Wiedza, którą uzyskamy w ramach CEEB sprawi, że działania wobec problemu smogu będą o wiele bardziej efektywne i skuteczne” – podkreślił Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

źródło:
PAP