Dowódca 8. Batalionu Saperów na placu w Dziwnowie wręczył broń na ręce ochotniczek dobrowolnej służby wojskowej, które rozpoczęły szkolenie podstawowej. Początkowy okres szkolenia składa się w głównej mierze z zajęć z musztry, taktyki oraz zajęć strzeleckich.

Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła nowy rodzaj służby wojskowej – dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. To forma służby wojskowej skierowana dla wszystkich tych, którzy nigdy wcześniej nie byli w wojsku. Dzięki niej można odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej.

Wręczenie broni dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej to zapowiedź kolejnych, intensywnych dni przewidzianych na szkolenie i poznawanie żołnierskiego rzemiosła – czytamy na stronie 8. FOW.

O powołanie do tego rodzaju służby może ubiegać się osoba, która skończyła 18 lat, ma polskie obywatelstwo, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne. Dobrowolną służbę kandydat rozpocznie od 28-dniowego szkolenia podstawowego. Wówczas pozna zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz nauczy się podstaw posługiwania się bronią. Ten okres zakończy się złożeniem przysięgi oraz wydaniem książeczki wojskowej.

Jesteście zainteresowani? Możecie złożyć wniosek na: www.zostanzolnierzem.pl

źródło:
fot. Klub 8 Batalionu Saperów MW w Dziwnowie