Na ten dzień czekali wszyscy! Uczestnicy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyli uroczystą przysięgę. W trakcie której wypowiedziano najważniejsze dla każdego żołnierza słowa: „Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam…”. Pomimo tego, iż był to ostatni w tym roku turnus, także możecie zasilić szeregi Armii i wykorzystać swój potencjał jako żołnierz.

Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła nowy rodzaj służby wojskowej – dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. To forma służby wojskowej skierowana dla wszystkich tych, którzy nigdy wcześniej nie byli w wojsku. Dzięki niej można odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej.

« z 41 »

O powołanie do tego rodzaju służby może ubiegać się osoba, która skończyła 18 lat, ma polskie obywatelstwo, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne. Dobrowolną służbę kandydat rozpocznie od 28-dniowego szkolenia podstawowego. Wówczas pozna zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz nauczy się podstaw posługiwania się bronią. Ten okres zakończy się złożeniem przysięgi oraz wydaniem książeczki wojskowej.

Jesteście zainteresowani? Możecie złożyć wniosek na: www.zostanzolnierzem.pl

fot. Marynarka Wojenna