Czy dla świadczenia 800 plus powinien zostać wprowadzony próg dochodowy? Takiego zdania jest 63 proc. respondentów sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Przeciwnego zdania jest tylko 37 proc.

Jak podkreśla dziennik, „500 plus pomaga wielu rodzicom w wychowywaniu dzieci, wiele rodzin w ogóle dzięki temu świadczeniu wiąże koniec z końcem”. Od wprowadzenia programu, budzi on jednak kontrowersje, gdyż 500 zł na dziecko wypłacane jest wszystkim, także osobom bardzo zamożnym – zwraca uwagę. Dodaje, że „od Nowego Roku świadczenie wzrośnie do 800 plus„.

W sondażu Instytutu Badań Pollster, zrealizowanym na zlecenie „SE”, ankietowanych zapytano: „Czy nowy rząd powinien wprowadzić próg dochodowy gospodarstwa domowego, od którego nie przysługuje świadczenie 800 plus?”.

Na tak postawione pytanie 63 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. Natomiast zdaniem 37 proc. nie należy wprowadzać progu dochodowego w świadczeniu 800 plus. Sondaż zrealizowano w dniach 7-8 listopada na próbie 1014 dorosłych Polaków.