To już ostatni cyku artystycznych pikników sąsiedzkich w miejscowościach w gminie Golczewo. Stacja Sztuk Przepięknych – czyli malarstwo performatywne, warsztaty ceramiczne, Wiejska Pracownia Handmade, a na deser Muzyczne Wariacje Bartka i Aśki.

W ramach tego bloku będzie można stać się współautorem eksperymentalnego obrazu stworzonego technikami będącymi alternatywą do malarstwa klasycznego – zarówno ze względu na formę jak i używane narzędzia. Tworzenie dzieła koordynować będzie Karolina Gołębiowska – asystentka w pracowni rzeźby i działań przestrzennych szczecińskiej Akademii Sztuki. Mieszkańcy wsi zaproszeni zostaną również na warsztaty ceramiczne pod okiem Anny Molskiej – szczecińskiej ceramiczki, absolwentki wzornictwa przemysłowego na co dzień projektantki indywidualnych kolekcji naczyń oraz nietypowych form użytkowych. Podczas spotkań każdy uczestnik będzie mógł puścić wodze fantazji i wykonać ciekawe elementy dekoracyjne w Wiejskiej Pracowni Handmade, której doglądać będzie Kaśka Suska – animatorka kultury i ilustratorka, twórczyni autorskich programów warsztatowych. Na zakończenie każdego dnia z Objazdową Akademią Kultury wystąpią Asia i Bartek Orłowscy ze swoimi Muzycznymi Wariacjami – będzie śpiew, opowiastki, figle, gitary, ukulele i inne strunowce. 

Gdzie? Kiedy?
– Baczysław 21.09 (sobota) start godz. 14:00
– Kretlewo 22.09 (niedziela) start godz. 14:00
– Kłęby 28.09 (sobota) start godz. 14:00
– Wołowiec 29.09 (niedziela) start godz. 14:00

———————————————
Czym jest Objazdowa Akademia Kultury? To przykład nowoczesnych działań instytucji kultury w regionie w oparciu o zasadę „dom kultury dla każdego”. Formuła wędrownego domu kultury proponującego atrakcyjne, wszechstronne warsztaty ujęte w koncepcję otwartej Akademii ma pokazać mieszkańcom terenów z utrudnionym dostępem do kultury, że jeśli oni nie mogą to kultura przyjedzie do nich. Objazdowa Akademia Kultury udowadnia, że dostęp do kultury jest prawem każdego człowieka, bez względu na wiek, pochodzenie i miejsce zamieszkania. Projekt przekonuje, że polska wieś może stać się przestrzenią z wielkim potencjałem kulturotwórczym i artystycznym. Założeniem Objazdowej Akademii Kultury jest zorganizowanie wiejskich weekendów z kulturą w każdej miejscowości w Gminie Golczewo od czerwca do września. Mieszkańcy wsi będą mieli okazję do wzięcia udziału w warsztatach twórczych podzielonych na konkretne bloki tematyczne – w każdym miesiącu inny blok.
———————————————

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

GOKiS