Kolejny z cyku artystycznych pikników sąsiedzkich w miejscowościach w gminie Golczewo to Stacja Ruchu i Gestu – czyli teatr, taniec i sztuki cyrkowe.

W ramach tego bloku będzie można wziąć udział w warsztatach teatralnych oraz happeningu wiejskim pod okiem Marii Dąbrowskiej – aktorki Teatru Współczesnego w Szczecinie. Każdy chętny będzie mógł wziąć udział w zabawach cyrkowych z Akademią Cyrkową na prawdziwej mobilnej arenie z różnymi dyscyplinami cyrkowymi, łącznie z trapezem. Nie zabraknie też energicznych warsztatów tanecznych. Na zakończenie każdego spotkania wystąpi szczeciński Teatr Tańca Kiosk Ruchu pod okiem choreografa Krzysztofa Lubki.

Gdzie? Kiedy?

– Niemica 12.07 (piątek) start godz. 14:00
– Samlino 13.07 (sobota) start godz. 14:00
– Wysoka Kamieńska 14.07 (niedziela) start godz. 14:00
– Upadły 19.07 (piątek) start godz. 14:00

———————————————

Czym jest Objazdowa Akademia Kultury? To przykład nowoczesnych działań instytucji kultury w regionie w oparciu o zasadę „dom kultury dla każdego”. Formuła wędrownego domu kultury proponującego atrakcyjne, wszechstronne warsztaty ujęte w koncepcję otwartej Akademii ma pokazać mieszkańcom terenów z utrudnionym dostępem do kultury, że jeśli oni nie mogą to kultura przyjedzie do nich. Objazdowa Akademia Kultury udowadnia, że dostęp do kultury jest prawem każdego człowieka, bez względu na wiek, pochodzenie i miejsce zamieszkania. Projekt przekonuje, że polska wieś może stać się przestrzenią z wielkim potencjałem kulturotwórczym i artystycznym. Założeniem Objazdowej Akademii Kultury jest zorganizowanie wiejskich weekendów z kulturą w każdej miejscowości w Gminie Golczewo od czerwca do września. Mieszkańcy wsi będą mieli okazję do wzięcia udziału w warsztatach twórczych podzielonych na konkretne bloki tematyczne – w każdym miesiącu inny blok.

———————————————
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

GOKiS