Na początku marca 1945 r. I Armia Wojska Polskiego dowodzona przez gen. Stanisława Popławskiego i wojska radzieckie I Frontu Białoruskiego dowodzone przez Marszałka Gieorgija Żukowa dokonały szturmu na niemieckie oddziały m.in. na terenie obecnego powiatu kamieńskiego. W wyniku tych działań w dniu 6 marca 1945 r. zdobyte zostało Golczewo.

Walki w samym Golczewie nie trwały długo. Część domów płonęła od ostrzału czołgów, inne zostały podpalone przez Niemców. Niewielka część garnizonu radzieckiego pozostała w Golczewie do lata 1946 r., stacjonując w pobliskich fortach w Sosnowicach. Pierwsi polscy osadnicy zaczęli napływać w maju-czerwcu 1945 r. Starsze pokolenie mieszkańców to głównie ludność przesiedlona m.in. z kresów wschodnich, byłego ZSRR i z centralnej Polski. To dzięki tym pierwszym osadnikom w Golczewie powstało przedszkole, szkoła, urząd pocztowy, Państwowe Nadleśnictwo, pierwsze sklepy, warsztaty, tartak. Współczesne Golczewo to małe, spokojne miasteczko z bogatą historią, sięgającą IX i X w. W naszej karcie historii ważna jest jeszcze jedna data tj. 6 marca 1945 r. – zdobycie Golczewa.

Oficjalne uroczystości obchodów 77. Rocznicy Zdobycia Golczewa odbyły się na placu przy Kościele pw. ś.w. Andrzeja Boboli w Golczewie. W rocznicowej uroczystości udział wzięły władze samorządowe Gminy Golczewo i Powiatu Kamieńskiego, przedstawiciele 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Dziwnowie, Poseł na Sejm RP Jarosław Rzepa, Wójt Gminy Świerzno Radosław Drozdowicz, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim, Radni Rady Miejskiej w Golczewie i Sołtysi, przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych z Golczewa i Kamienia Pomorskiego, przedstawiciele instytucji, młodzież szkolna, druhowie OSP oraz miejscowe społeczeństwo.

– 77 lat temu, kiedy zbliżał się koniec koszmaru II Wojny Światowej, nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie przybyli na tę Ziemie, by tu budować swoją ukochaną ojczyznę. Z nadzieją na lepsze jutro budowali instytucje, szkoły, drogi. Z wiarą w lepszy świat, bez wojen, bezpieczny i dostatni, budowali codziennie, na golczewskiej ziemi Polskę ze swoimi marzeniami, planami i wyzwaniami, po roku 1989 całkowicie już wolną i suwerenną. Niestety świat, który znaliśmy na naszch oczach skończył się w ubiegły czwartek. Za naszą wschodnia granicą wybuchła straszna wojna i codziennie widzimy jak nasi sąsiedzi toczą nierówną, bohaterską walkę o swój kraj. Oznacza to, że my dziś na nowo musimy zdefiniować swoje priorytety i plany. Ale już nie raz w historii pokazaliśmy, że w obliczu zagrożenia, jesteśmy zjednoczeni i bardzo silni” – powiedział Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.

Po okolicznościowych wystąpieniach i wspólnej modlitwie za poległych w walkach o zdobycie Golczewa oraz zmarłych w obozie, pod obeliskiem Józefa Piłsudskiego złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Rocznicowe obchody zdobycia Golczewa zostały uświetnione obecnością Kompanii Honorowej 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Dziwnowie oraz Orkiestry 8. Flotylli Obrony w Świnoujściu – za co serdecznie dziękujemy. Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Golczewa, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie oraz Zespół Szkół Publicznych w Golczewie.