Zapowiadane przez meteorologów załamanie pogody dotarło do Powiatu Kamieńskiego. Jego efekty od godziny 18 mogą odczuwać bezpośrednio Mieszkańcy. Niewiele brakowało, a w wyniku działania żywiołu i braku decyzji urzędniczej przy Placu Katedralnym doszłoby do tragedii. 

W okolicy chylącego się drzewa spacerowała kobieta z wózkiem. Przejeżdżały pod nim także dwa samochody. Było o krok od tragedii, na całe szczęście nikomu nic się nie stało.

Proboszcz Parafii pw. Św. Ottona od dawna wnioskował do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na wycinkę starych spróchniałych drzew. Trzeba było jednak czekać, aż decyzję za urzędników podjął żywioł.

fot. Daniel Kowaliński, Andrzej Ukraiński