Burmistrz Mateusz Bobek przedstawił Radzie Miejskiej w Międzyzdrojach raport o stanie Gminy. Obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w 2018 roku. Zgodnie z przepisami, głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy za 2018 rok, zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Ci ostatni mogą to zrobić poprzez wypełnienie specjalnego formularza do debaty.

Szanowni Państwo, oddaje w Państwa ręce o stanie Gminy Międzyzdroje w 2018 roku. Jest to pierwszy taki dokument, których dotychczas nie był wymagany. Wprowadziła go ustawa z 11 stycznia 2018 roku. Mamy świadomość jego ułomności, ale został on przygotowany na tym etapie samodzielnie przez pracowników naszego Urzędu, bez wsparcia firm doradczych, bo stał się również bazą naszej wewnętrznej dyskusji o najważniejszych sprawach w mieście. Za tę wymianę informacji i przemyśleń dziękuję zespołowi, który został przeze mnie powołany – podkreśla już na wstępie Burmistrz Międzyzdrojów.

Mateusz Bobek zaznacza, że 2018 rok to przełom dwóch kadencji. Oprócz wykonywania zadań bieżących, dokończono budowę ważnych inwestycji , które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększyły atrakcyjność turystyczną gminy Międzyzdroje. Dokończono termomodernizacją szkoły w Wapnicy, przebudowę Alei Gwiazd oraz kładki po koronach wydm.

– Przyjmując odpowiedzialność za losy naszego miasta miałem świadomość wszystkich trudnych spraw, które nie zostały rozwiązane w poprzedniej kadencji i wymagają podjęcia pilnych działań, aby im sprostać. Wśród nich zaliczam m.in. konieczność zmian w nieefektywnie działającym Zakładzie Ochrony Środowiska, który generuje wysokie koszty działalności, a na koniec 2018 zamknął się wysokim deficytem, który będzie wymagał dofinansowania z budżetu miasta w 2019 roku, konieczność przeprowadzenia zmian w niektórych spółkach miejskich, w których występują patologicznie wysokie koszty wynagrodzeń, co powoduje wysokie koszty ich funkcjonowania i powszechne poczucie braku elementarnej sprawiedliwości społecznej i braku racjonalnego gospodarskiego działania, konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych dla rozpoczętego projektu „Uporządkowania gospodarki ściekowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków” co będzie wymagać trudnych renegocjacji z NFOŚiGW i przeprowadzenia procedury przetargowej, konieczności szukania oszczędności w budżecie całej sfery edukacji, która stanowi jeden z największych elementów naszych wydatków bieżących i powoduje konieczność finansowania z dochodów własnych – bieżących gminy w stopniu zdecydowanie wyższym niż innych porównywalnych gminach, konieczność dokończenia rozpoczętej w 2018 roku budowy ratusza i innych obiektach użyteczności publicznej, w tym biblioteki, siedziby OPS, których finansowanie nie jest jeszcze w pełni zabezpieczone i grozi koniecznością dopłaty z budżetu Gminy, konieczność wnikliwego kontrolowania i nadzorowania rozpoczętej budowy kompleksu pawilonów handlowych na promenadzie przez Spółkę Promenada, ten kompleks handlowy ma uatrakcyjnić ofertę naszych handlowców i docelowo przysporzyć dodatkowych dochodów dla budżetu gminy, konieczność porządkowania przestrzeni miejskiej i próbie ratowania tego, co jeszcze można uratować, a co stanowi swoiste genius loci naszego miasta poprzez między innymi zintensyfikowanie prac nad planami zagospodarowania, prowadzonych pod nadzorem powołanego architekta miasta, konieczności szukania terenów dla budownictwa mieszkaniowego poprzez wniesienie aportu do MTBS i poszukanie takich możliwości organizacyjno – finansowych aby w pewnej części były one dostępne dla młodych rodzin naszego Miasta – zaznacza na wstępnie Mateusz Bobek.

Treść całego 86 – stronicowego raportu, możecie Państwo poznać – KLIKAJĄC NA TEN LINK