W dniach 8 – 12 lutego, nurkowie z Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców, brali udział w międzynarodowym ćwiczeniu pk. AMAN-19 organizowanym przez Marynarkę Wojenną Pakistanu.

Ćwiczenie pk. AMAN-19 organizowane jest przez Marynarkę Wojenną Pakistanu regularnie, co dwa lata od 2007 r. W tegorocznej edycji ćwiczenia polską Marynarkę Wojenną reprezentowali żołnierze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża wytypowani z Grupy Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców ze Świnoujścia. Łącznie w ćwiczeniu udział wzięły siły z 46 krajów w tym: okręty wojenne, samoloty, śmigłowce, pododdziały sił specjalnych oraz obserwatorzy. Ćwiczenie podzielone było na fazę portową i morską. Celem ćwiczenia było doskonalenie procedur oraz współpracy w zapobieganiu zagrożeniom asymetrycznym jak również doskonalenie taktyk i technik zwalczania zagrożeń konwencjonalnych na morzu.

Grupa Nurków Minerów uczestniczyła w przedsięwzięciach organizowanych przez pakistańskie siły specjalne w Bazie Special Service Group Navy (SSGN) IQBAL, których celem była wymiana doświadczeń z zakresu technik i procedur zwalczania zagrożeń terrorystycznych z użyciem improwizowanych ładunków wybuchowych (ang. IED) na lądzie i w środowisku morskim. W grupie specjalistów EOD (ang. explosive ordnance disposal) na co dzień zajmujących się rozpoznaniem, identyfikacją oraz neutralizacją zagrożeń pochodzących od przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych wraz z żołnierzami z Polski i Pakistanu ćwiczyli przedstawiciele Indonezji, Turcji, Włoch, Nigerii, Sri Lanki oraz Malezji. W ramach warsztatów roboczych operatorów sił specjalnych oraz techników EOD dyskutowano nt. operacji antypirackiej SSGN na Morzu Arabskim oraz nowych technologii i technik stosowanych do nieszczenienia obiektów IED w środowisku morskim.

Nurkowie z GNM przeprowadzili zajęcia pokazowe nt.: niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pod wodą przy użyciu modułowych systemów neutralizacji obiektów niebezpiecznych typu „Vulcan” i „Pluton”; prac nurkowych, poszukiwania i rekonesansu przedmiotów niebezpiecznych oraz zajęcia na poligonie minerskim z technik użycia ładunków wybuchowych do niszczenia niewybuchów w środowisku lądowym. W ramach doskonalenia umiejętności strzeleckich nurkowie z GNM mieli okazję przeprowadzić, pod okiem instruktorów, strzelanie z broni używanej przez pakistańskie siły zbrojne.

źródło:
8 FOW