Marszałek Olgierd Geblewicz oraz minister energii Meklemburgii – Pomorze ZachodnieChristian Pegel zainaugurują nowy projekt „Modelowy Region Energii Odnawialnych wysp Wolin i Uznam MoRE”.

Celem polsko-niemieckiej współpracy jest zielona transformacja przygranicznych regionów, edukacja mieszkańców i opracowanie ekologicznej marki, którą będzie można wykorzystać m. in. w turystyce. Projekt dąży do zwiększenia udziału energii odnawialnych w regionalnej gospodarce

Wyspy Uznam i Wolin mają stać się bardziej „zielone” i przyczynić się do przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych. – Pomorze Zachodnie stawia na odnawialne źródła energii, ochronę zasobów naturalnych, zieloną transformację. 2021 ogłosiliśmy Rokiem Ekologicznym, podejmiemy w tym czasie wiele ciekawych eko-inicjatyw, również we współpracy z sąsiadami z Niemiec – tłumaczy marszałek Olgierd Geblewicz.

źródło:
Urząd Marszałkowski