Poniedziałkowy wieczór na stałe zapisze się w annałach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie, kiedy to z niewielkim opóźnieniem, ale z dużym entuzjazmem, jednostka ta powitała swój nowy nabytek – średni wóz strażacki. Na podwoziu Renault, zabudowany przez renomowaną firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne, pojazd ten stanowi istotne wzmocnienie potencjału ratowniczego tej społeczności.

Ceremonia powitania odbyła się w strażnicy OSP Kołczewo, gromadząc liczne grono gości. Wśród nich znaleźli się strażacy z jednostki Burmistrz Gminy Wolin Ewa Grzybowska, Komendant Marek Piotrowski, delegacje strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Wolin, a także pozostali zaproszeni goście, co podkreślało ważność momentu dla lokalnej społeczności.

Jest to trzeci w historii jednostki pojazd zakupiony jako fabrycznie nowy, co jest dowodem na ciągły rozwój i modernizację OSP Kołczewo. Za realizację tego ambitnego celu odpowiadało wiele stron, co świadczy o szerokiej współpracy na różnych szczeblach. Projekt dofinansowania pojazdu został zainicjowany w 2023 roku, kiedy to OSP Kołczewo znalazła się na liście jednostek, które otrzymały częściowe dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Pozyskanie środków na zakup pojazdu, którego koszt wyniósł 1,1 mln zł, było możliwe dzięki wsparciu wielu instytucji i osób, w tym: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gminy Wolin, która zabezpieczyła niezbędne środki, wsparcia finansowego udzielonego przez Starostę Kamieńskiego, środków zebranych przez członków OSP Kołczewo, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.