W zeszłym tygodniu rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym przyjęty w ostatnią środę (28.07.2021), przewiduje o wiele poważniejsze konsekwencje dla kierowców będących na bakier z prawem. Z dużym prawdopodobieństwem przepisy zaczną obowiązywać już od 1 grudnia bieżącego roku, co jest uzależnione od postępu prac legislacyjnych.

Nawet jeśli powyższy termin nie zostanie dotrzymany, możemy spodziewać się, że poniższa lista nie ulegnie już znaczącym zmianom. Oto najważniejsze punkty projektu nowelizacji przyjętej przez Radę Ministrów:

• Za jedno wykroczenie nawet 15 punktów karnych. Dotychczas było 10.

• Zgromadzone punkty karne ważne dwa lata a nie jeden rok.

• Okres ważności punktów karnych będzie liczony od chwili zapłaty mandatu albo grzywny.

• Górna granica mandatów wyniesie aż 5 tys. zł. W przypadku kilku wykroczeń jednocześnie – 6 tys. zł.

• Taryfikator za wykroczenia drogowe karane dotychczas grzywną do 5 tys. zł, wzrośnie do 30 tys. zł.

• Mandat za wykroczenia na pieszych wyniesie najmniej 1,5 tys. zł. Jeśli dojdzie do recydywy w ciągu dwóch lat do zdarzenia, kara wzrośnie do 3 tys. zł.

• Uszkodzenie mienia przez sprawcę, np. szkoda parkingowa, będzie karane mandatem w wysokości 1,5 tys. zł.

Za wykroczenia na przejazdach kolejowych sprawcy zapłacą nawet 30 tys. zł.

• Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 30 km/h niezależnie od tego, czy nastąpi w obszarze zabudowanym, czy niezabudowanym, grozi mandatem w kwocie 1,5 tys. zł.

• Nietrzeźwi za kółkiem będą musieli liczyć się z aresztem lub grzywną w minimalnej kwocie 2,5 tys. zł.

• Nietrzeźwi rowerzyści i kierujący hulajnogami (również elektrycznymi), zapłacą mandat w kwocie 1 tys. zł. 

• Osoba kierująca pojazdem bez przewidzianych przepisami uprawnień zapłaci mandat 1 tys. zł.

Poza powyższymi zmianami, warto również wspomnieć o uzależnieniu stawki OC od liczby punktów karnych. Zgodnie z projektem nowelizacji, firmy ubezpieczeniowe zyskają dostęp do policyjnej bazy zawierającej te wrażliwe dane.