Nowy rok i nowa edycja programu POPŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek. W zeszłorocznej edycji dzięki współpracy Fundacji Speak Up, Stowarzyszeniu Kierunek Świnoujście, Banku Żywności ze Szczecina, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Władz Miasta Świnoujścia udało nam się wydać żywność o wadze ponad 21 ton dla 180 rodzin (370 osób). W tym roku też będziemy wydawać żywność w ramach programu POPŻ wspierając również mieszkańców gminy Międzyzdroje oraz Wolin.

W związku z tym już od 16 lutego br. zachęcamy do zgłaszania się  do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

– 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 320 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W 2022 roku w ramach programu do rozdania przewidziane zostały następujące produkty:

 • cukier biały,
 • filet z makreli w oleju,
 • groszek z marchewką, 
 • kasza jęczmienna,
 • koncentrat pomidorowy,
 • makaron jajeczny świderki,
 • mleko UHT,
 • olej rzepakowy,
 • powidła śliwkowe,
 • szynka drobiowa,
 • szynka wieprzowa.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.