W sali konferencyjnej Mariny odbyło się spotkanie noworoczne z Sołtysami Gminy Wolin. Udział w spotkaniu wzięli również Radni Rady Miejskiej w Wolinie, pracownicy Urzędu Miejskiego w Wolinie oraz przedstawiciele jednostek podległych Gminie.

– Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja obrazująca zrealizowane, trwające oraz planowane inwestycje obecnej kadencji. Należy podkreślić, że inwestycje o łącznej wartości 77 mln zł nie byłyby możliwe bez zaangażowania, pracy i wsparcia Radnych Klubu „Razem Zmieniamy Gminę Wolin”, za co serdecznie wszystkim dziękuję – mówiła Burmistrz Wolina.

Spotkanie było również okazją do przedstawienia Sołtysom m.in. rocznej analizy wsparcia finansowego Sołectw wykraczającego poza fundusz sołecki oraz przedstawienia wybranych działań i inicjatyw poszczególnych Sołectw.

Zebrani zapoznani zostali również ze sprawozdaniem dotyczącym działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy oraz planem działań inwestycyjnych w tym zakresie na przyszły rok.