Minister Obrony Narodowej ogłosił dwa nowe konkursy dotyczące programu „Strzelnica w powiecie 2022”, samorządy mogą się starać o dofinansowanie strzelnic pneumatycznych oraz wirtualnych.

Program „Strzelnica w powiecie” ma na celu umożliwienie prowadzania szkoleń strzeleckich w szczególności wśród młodzieży, a także członków organizacji proobronnych oraz funkcjonariuszy uzbrojonych nie wchodzących w skład Sił Zbrojnych. W ramach programu „Strzelnica w powiecie 2021” powstało w sumie 46 strzelnic różnego typu, na dofinansowanie strzelnic Ministerstwo Obrony Narodowej wydało ponad 6,78 mln zł.

W obecnych konkursach samorządy terytorialne mogą wystąpić w:

– pierwszym konkursie o wsparcie finansowe na adaptacje pomieszczeń dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy, wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia, w tym zestawu startowego materiałów eksploatacyjnych,

– drugim konkursie o wsparcie finansowe na adaptacje pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego, wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia.

Zadanie może być realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego, na strzelnicę pneumatyczną samorządy mogą pozyskać do 300.000,00 zł, zaś w przypadku strzelnicy wirtualnej 200.000,00 zł dotacji. Warunkiem niezbędnym jest obowiązkowy wkład finansowy jednostki samorządu terytorialnego w wysokości minimum 20 % całkowitego kosztu realizacji zadania.

Oferty należy składać do dnia 30 czerwca 2022 r., a rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi w terminie do dnia 21 lipca 2022 r.

Szczegółowe wymagania realizacji konkursów oraz wzór oferty realizacji znajdują się w ogłoszeniach konkursowych na stronie:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/aktualnie-ogloszone-konkursy?fbclid=IwAR1vLl6Etwih-fokd4gaSFsPbs4cWeVFjFiLvw8TRBRaSNt0OBPm2WD0o58