Poczta Polska od 1 kwietnia 2019 r. wprowadza zmiany w opłatach za przesyłki listowe i paczki. Zmieniają się także gabaryty (formaty) poszczególnych przesyłek. Na czym polegają zmiany Poczty Polskiej? Sprawdź!

Od 1 kwietnia 2019 roku Poczta Polska wprowadza duże zmiany w sposobie naliczania opłat za przesyłki listowe nierejestrowane i rejestrowane, a także za nadawane za pośrednictwem Poczty Polskiej paczki. Zmieniają się jednak nie tylko same opłaty, ale także same gabaryty listów i paczek. Dla klientów Poczty Polskiej to będzie mała rewolucja. Przyjrzyjmy się dokładnie tym zmianom.

Poczta Polska – gabaryty, formaty przesyłek – zmiany

Obecnie na Poczcie Polskiej obowiązują dwa podstawowe gabaryty przesyłek listowych nierejestrowanych i rejestrowanych. Są to gabaryt A i B.

 • Maksymalna wielkość listu w gabarycie A to: wysokość – 20 mm, długość – 325 mm, szerokość – 230 mm. Jeśli jeden z wymienionych wymiarów zostaje przekroczony to przesyłka „wchodzi” w gabaryt B.
 • Maksymalna wielkość listu w gabarycie B: suma długości wszystkich trzech wymiarów (długości, szerokości i wysokości) nie może przekroczyć 900 mm, przy czym najdłuższy nie może przekraczać 600 mm.

Cena tych przesyłek zmieniała się także w zależności od wagi, a także od tego, czy jest to przesyłka ekonomiczna, priorytetowa, nierejestrowana, czy też polecona.

Zasady te obowiązują od lat i są dla większości klientów Poczty Polskiej jasne. Teraz to się zmieni. Poczta Polska wprowadza bowiem trzy nowe gabaryty, a w zasadzie formaty, to tak właśnie będą one nazywane.

Formaty S, M, L uzależnione będą wyłącznie od wielkości przesyłki i jej masy.

 • Format S – w najmniejszym formacie klienci będą mogli nadawać przesyłki o masie do 500 g i maksymalnym formacie koperty C5 o grubości do 2 cm.
 • Format M umożliwi klientom nadawanie przesyłek o masie do 1 000 g i maksymalnym wymiarze koperty C4 o grubości do 2 cm.
 • Format L – największy – przeznaczony jest dla przesyłek o masie do 2 000 g i wymiarach: suma długości, szerokości i wysokości przesyłki nie może przekroczyć 90 cm, przy czym największy z wymiarów nie może przekroczyć 60 cm.

Opisane powyżej formaty obowiązywać będą dla przesyłek nierejestrowanych i poleconych oraz z zadeklarowaną wartością wyłącznie w obrocie krajowym. Kategoria czasu doręczenia, priorytetowa i ekonomiczna, pozostają bez zmian.

Nowy cennik Poczty Polskiej

Przesyłka listowa nierejestrowana (w tym kartka pocztowa)

 • Format S do 500 g – 3,30 zł (ekonomiczna), 4,10 zł (priorytetowa)
 • Format M do 1000 g – 4,00 zł (ekonomiczna), 4,70 zł (priorytetowa)
 • Format L do 2 000 g – 6,60 zł (ekonomiczna), 7,30 zł (priorytetowa)

Przesyłka listowa polecona

 • Format S do 500 g – 5,90 zł (ekonomiczna), 8,40 zł (priorytetowa)
 • Format M do 1000 g – 6,30 zł (ekonomiczna), 8,70 zł (priorytetowa)
 • Format L do 2 000 g – 15,60 zł (ekonomiczna), 18,30 zł (priorytetowa)

Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością

 • Format S do 500 g – 11,30 zł (ekonomiczna), 14,10 zł (priorytetowa)
 • Format M do 1000 g – 11,90 zł (ekonomiczna), 14,70 zł (priorytetowa)
 • Format L do 2 000 g – 19,20 zł (ekonomiczna), 22,40 zł (priorytetowa)

Wymiary paczek pocztowych wynoszą:
MAKSIMUM: 
suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm

MINIMUM: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, z tolerancją +/- 2 mm

PRZY CZYM:
GABARYT A 
to paczki o wymiarach:

 • MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm
 • MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość
 • 300 mm

GABARYT B to paczki o wymiarach:

 • MINIMUM – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm lub
 • wysokość 300 mm
 • MAKSIMUM – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000
 • mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm