Z każdym dniem widać efekty działania spółki PGE Energia Odnawialna, która od marca pracuje na wykonaniem 43 wiatraków w gminie Świerzno. W ramach inwestycji, oprócz powstania samych wiatraków i wpływów finansowych do budżetu, inwestor zobowiązał się do wykonania dróg polnych oraz asfaltowych.

Wiatraki mają rozpocząć swoją pracę w grudniu tego roku. – Wtedy powinny stanąć już wszystkie turbiny. W ramach kontraktu wykonamy drogę w Starzy, cały nowy asfalt, przez wieś i za Starzą w lewo. Mamy drogę asfaltową od skrzyżowania w Stuchowie, aż do wjazdu do wioski. W Rybicach i Sulikowie wykonamy przystanki autobusowe oraz chodnik od skrzyżowania w Stuchowie, aż do trylinki na Kępicę. Modernizacji doczeka się droga od Sulikowa do Rybic – poinformował Adam Zawadzki, reprezentujący inwestora.

Turbiny pojawią się w gminie na początku sierpnia. Po tym, kiedy fizycznie zostaną one ustawione, spółka PGE rozpocznie prace związane z modernizacją dróg.