W Baczysławiu i w Golczewie przy ul. Krótkiej trwa budowa chodników. Inwestycja polega na utwardzeniu kostką brukową poboczy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 108. Budowa pieszych ciągów jest realizowana przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie. W ocenie urzędników, utwardzone pobocza znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

źródło:
UM w Golczewie