Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej strażnicy dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, która ma powstać w Międzyzdrojach. Nowy obiekt ma powstać przy ulicy Nowomyśliwskiej.

– Nowa lokalizacja znajduje się na wjeździe do miasta ok. 2 km od istniejącej jednostki co nie wpływa znacznie na wydłużenie czasu dotarcia do działań w mieście. Znacznie poprawi natomiast czas dotarcia do zdarzeń na DK nr 3, która jest przebudowywana do standardów S3. W dalszej perspektywie spodziewany jest ciągły wzrost natężenia ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z istniejącego gazo-portu oraz portu morskiego w Świnoujściu, którego w planach jest rozbudowa – napisano w dokumentacji.

W strażnicy znajdzie się hala garażowa na pięć pojazdów, biura dowództwa JRG, magazyny, punkt alarmowy, sala szkoleniowa, sypialnie, siłownia, szatnie, toalety, stacja ODO, warsztat, myjnia i suszarnia węży. Inwestycja będzie realizowana w ramach programu modernizacyjnego Państwowej Straży Pożarnej na lata 2022-2025.

źródło:
Fot. Igor Wancisiewicz