Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach zaprezentował wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych znajdujących się na terenie nadmorskiej gminy. Przedstawia on założenia jakie do 2020 roku zamierza zrealizować spółka nakładem blisko 64 mln złotych. 

Najważniejszym zadaniem, którego realizacja ma rozpocząć się już w III kwartale bieżącego roku jest budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach. Zadanie obejmuje roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową. W ramach projektu zostanie zmodernizowany węzeł mechaniczny, biologiczny oraz osadowy. Przebudowa potrwa do IV kwartału 2020 roku.

W ramach programu planuje się także budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowomyśliwskiej od skrzyżowania z ulicą Garażową do skrzyżowania z ulicą Wolińską. Spółka zamierza także wykonać kanalizację w ulicy Gryfa Pomorskiego Las od skrzyżowania z ulicą Polną do granicy gminy Międzyzdroje.

Na inwestycje pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 32 mln złotych.