W kontekście zbliżającego się jubileuszu 900-lecia chrztu lubinian przez św. Ottona z Bambergu w 1124 r., którego prawdopodobnym świadkiem jest umiejscowiona obok głównego wejścia do kościoła chrzcielnica z czasów misji chrystianizacyjnej bamberskiego biskupa, podjęte zostały działania zmierzające do renowacji wykorzystywanej współcześnie w kościele kamiennej chrzcielnicy w kształcie kielicha o ośmiu bokach.

Pierwszym krokiem było wykonanie brakującej metalowej misy na wodę chrzcielną. Dzięki ofiarności parafian misa chrzcielna ozdobiona ośmioma krzyżami zamówiona i wykonana została w zakładzie brązowniczym w Poznaniu i w piątek 4 czerwca 2021 zamontowana w zabytkowej chrzcielnicy w kościele parafialnym w Lubinie. Kolejnym krokiem będzie odtworzenie brakującej kamiennej stopy chrzcielnicy i, jeśli środki na to pozwolą, renowacja całej chrzcielnicy w celu podkreślenia godności i znaczenia sprawowanego przy niej sakramentu inicjacji chrześcijańskiej.