Nowoczesny pojazd marki JCB model 4CX PLUS wraz z osprzętem jest już w siedzibie Spółki z Wolina. Koparko-ładowarka została wyposażona w łyżkę ładowarkową 6w1 z widłami, łyżkę koparkową 600 mm, szybkozłącze koparkowe, łyżkę koparkową 300 mm, łyżkę skarpową uchylną 980 mm.

Pojazd będzie wykorzystywany przy wszelkiego rodzaju awariach, naprawach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz załadunku kruszywa. Sprzęt może być też używany przy budowach przyłączy wodno-kanalizacyjnych, jak również w zimowych akcjach.

Jak czytamy na Facebook MPGK – „Posiadanie nowoczesnego i wielozadaniowego sprzętu w naszych zasobach pozwoli znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa, jakości i wydajności wykonywanych usług”