Już za kilka dni w naszym Muzeum odbędzie się kolejna edycja Nocy Muzeów. Organizujemy ją już po raz ósmy. W tym roku będziemy prezentować, oprócz ekspozycji stałych, dwie nowe wystawy. Na pierwszej z nich, pt. Wolin w malarstwie, pokażemy Państwu nasze miasto od strony sztuki, widziane oczami artystów przedwojennych, ale też i współczesnych, dla których Wolin stanowił i stanowi nadal twórczą inspirację.

Prezentujemy obrazy, które udostępnili nam prywatni kolekcjonerzy, za co gorąco im dziękuję. Bez nich, bez ich inicjatywy, nie mielibyśmy sposobności poznać naszego miasta od tej strony. Dziękuję Panu Szymonowi Biernackiemu oraz Panu Mirosławowi Mielniczukowi, a także innym kolekcjonerom nie wymienionym tu z imienia i nazwiska.

Druga wystawa to Okres szwedzki w Wolinie. Zapoznamy Państwa z historią naszego miasta oraz tej części regionu Pomorza, w okresie przynależności do Szwecji. Pokażemy w zarysie przebieg Wojny 30-to letniej i jej katastrofalnych skutków dla ludności rejonu Pomorza. Wszystko to będzie prezentowane na tle dioramy, przedstawiającej fragment oblężenia Wolina 6 września 1659 r. przez wojska cesarsko brandenburskie.

Dziękuję gorąco Panu Piotrowi Barańskiemu oraz Pani Danucie Brancewicz za ogromny wkład w realizację tej wystawy. Tradycyjnie zaprezentujemy sprawność działania wolińskich służb ratowniczych. Będzie to doskonała okazja do przypomnienia sobie zasad udzielania pierwszej pomocy w trakcie zdarzeń nadzwyczajnych. Fachowego instruktarzu w tej dziedzinie udzielą nasi strażacy z OSP Wolin i OSP Kołczewo.

Prze cały czas będziecie Państwo mogli podziwiać wolińską artylerię. Na zakończenie imprezy będziemy świadkami salw armatnich w wykonaniu Wolińskiego Bractwa Kurkowego. Dziękuję Bankowi Spółdzielczemu z Wolina za pomoc w realizacji naszego wydarzenia. Dziękuję Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., który kolejny raz wspiera finansowo nasze Muzeum w zakresie realizacji projektu „Noc Muzeów”. Impreza odbędzie się 19 maja. Początek godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy!