Wójt Gminy Świerzno przedstawił wykaz nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości przeznaczonych do użyczenia