W związku z zastałą sytuacją w spółce gminnej PWiK w Świerznie, w której doszło do istotnego naruszenia prawa przy zatrudnieniu prezesa zarządu, w styczniu 2019 roku w spółce wprowadzone zostały zmiany dostosowujące jej organizację do obowiązujących przepisów prawa. Zmiany te powinny być wprowadzone już w 2017 roku.

Jedną z najważniejszych zmian było zawarcie z prezesem spółki umowy o świadczeniu usług zarządzania, w miejsce dotychczasowego stosunku pracy. Ponadto konieczne było określenie wynagrodzenia otrzymywanego przez prezesa i członków rady nadzorczej zgodnie z ustawą o zasadach wynagradzania osób kierujących niektórymi spółkami.

W ślad za powyższymi zmianami odwołani zostali członkowie dotychczasowej rady nadzorczej, których zastąpili: radca prawny Michał Arendt, radca prawny Marcin Chmielewski, radca prawny Sebastian Wojciechowski.

Wójt Świerzna
Radosław Drozdowicz