Cen ropy naftowej po wybuchu wojny na Ukrainie drastycznie wzrosły. W odpowiedzi na wysokie ceny paliw na stacjach, niemiecki rząd zaaprobował obniżenie w czerwcu, lipcu i sierpniu stawek podatkowych na paliwa, do poziomu dozwolonego przez Unię Europejską. Dla litra benzyny udział podatków, w tym VAT, zmniejszy się o ponad 35 eurocentów.

Bundestag zaaprobował w czwartek wieczorem obniżenie w czerwcu, lipcu i sierpniu stawek podatkowych na paliwa, do poziomu dozwolonego przez Unię Europejską. Oznacza to, że w przypadku litra benzyny udział podatków, w tym VAT, zmniejszy się o ponad 35 eurocentów, a w przypadku oleju napędowego, także łącznie z podatkiem VAT – o blisko 17 proc.

Według danych autocentrum, ceny paliw tuż za naszą zachodnią granicą obecnie kształtują się na poziomie 9,10 – 9,30 złotych (po przeliczeniu). Obniżka oznacza, że osiągną one poziom podobny do tego w naszym kraju.