Przez lata mówiono, że nie da się jej zrobić i choć ostatecznie remont trwał dłużej niż zakładano, to o ulicy Nowoogrodowej z pewnością nie można już powiedzieć, że jest wstydliwą wizytówką Kamienia Pomorskiego.

Inwestycja została wykonana siłami własnymi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Zakres prac obejmował wymianę sieci wodociągowej, odtworzenie nawierzchni oraz chodników. Łącznie koszt oscylował na poziomie 530 tys. złotych.

Modernizacja ulicy Nowoogrodowej, to dopiero początek, bowiem gminie udało się pozyskać 80% dofinansowanie na przebudowę zdewastowanej ulicy Garncarskiej.

– To kolejna wspaniała wiadomość dla nas wszystkich. Modernizacja tej zapomnianej do tej pory części Kamienia Pomorskiego poprawi bezpieczeństwo ruchu Mieszkańców oraz osób niepełnosprawnych. Czasu przed nami mało, stąd tym bardziej nie mogę się doczekać rozpoczęcia prac. Wiele osób obiecywało, nam faktycznie uda się ją przebudować – stwierdził Burmistrz Stanisław Kuryłło.