Będą kontrole działalności placówek oświatowych w Powiecie Kamieńskim. Jak mówi członek Zarządu Powiatu, radny Krzysztof Kronenberg, będzie on wnioskował o kontrolę i poddanie ocenie osoby odpowiedzialne.

6 lipca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała do publicznej wiadomości wyniki zdawalności matur. Jak się okazuje, placówki podległe Powiatowi Kamieńskiemu osiągnęły najniższą w województwie procentową zdawalność. W przypadku języka polskiego zdawalność wyniosła 94% (poziom podstawowy), języka angielskiego 85%, języka niemieckiego 78%, matematyki 50%. W powiecie matury zakończyły się pozytywnym rezultatem zaledwie dla 44% uczniów.

Niestety takie słabe wyniki są nie pierwszy raz. Myślę, że po szczegółowej analizie oficjalnych danych, z uwagi na to, że to dyrektorzy odpowiadają za działalność dydaktyczno-wychowawczą szkół, Zarząd Powiatu jako organ prowadzący musi skontrolować i poddać ocenie osoby odpowiedzialne. Zapewne takiej samej oceny dokona nadzór pedagogiczny. Jak dla mnie niedostateczne efekty nauczania są oczywiste – skomentował sytuację związaną z najniższymi wynikami matur w Województwie członek Zarządu Powiatu, Krzysztof Kronenberg.

To, że sytuacja może się tak rozwinąć prognozowały już wyniki próbnych matur. Choć udział w nich nie był obowiązkowy, to większość szkół zdecydowała się na ten krok. Testy przeprowadzono w oparciu o materiały przygotowane przez ekspertów z CKE. Wtedy to zdawalność wahała się od 44% w Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim do niewiele ponad 6% w Zespole Szkół Ponadpodstawowych z Kamienia Pomorskiego.