Podatnicy podatku PIT, z których zaznania za 2023 rok wynika niedopłata podatku, powinni go uregulować najpóźniej 30 kwietnia 2024 r. Wpłaty należy dokonać na mikrorachunek podatkowy. Podatnik, który nie zna numeru – powinien posłużyć się generatorem mikrorachunku.

30 kwietnia 2024 r. (wtorek) mija termin na złożenie zeznań PIT i wpłatę podatku, jeśli taka wynika z tego zeznania. Trochę więcej czasu na wpłatę podatku mają ci, którzy do 30 kwietnia nic nie zrobili. Pod warunkiem, że ich dochody wynikają wyłącznie z deklaracji PIT -37 lub PIT-38, a więc są dochodami osiąganymi przy udziale płatnika.

Bierność takich podatników, którzy nie zatwierdzili ani nie odrzucili PIT-a przygotowanego dla nich w usłudze Twój e-PIT, ani też nie rozliczyli się w żaden inny sposób, oznacza, że te zeznania (PIT-37 i PIT-38) zostaną automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone w dacie upływu terminu. W przypadku konieczności dopłaty podatku, urząd skarbowy najpóźniej do końca maja powiadomi podatników o konieczności dopłaty podatku. Od momentu otrzymania tej informacji mają 7 dni na zapłatę. Jeśli się spóźnią, będą naliczane odsetki za zwłokę.

Ważne: Zeznania PIT-28, PIT-36 oraz PIT36L – nie podlegają automatycznej akceptacji. A zatem i termin płatności podatku upływa 30 kwietnia.

Podatek należy zapłacić wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. To rodzaj subkonta podatnika w urzędzie skarbowym, na stałe do niego przypisany, nie zmienia się nawet, gdy podatnik zmieni adres zamieszkania, urząd skarbowy czy nazwisko.

Numeru rachunku nie trzeba jednak znać na pamięć ani zapisywać. Można go uzyskać w każdym urzędzie skarbowym, ale jeszcze prościej można go w dowolnym momencie wygenerować na stronie podatki.gov.pl: Generator mikrorachunku podatkowego (podatki.gov.pl).

Mimo, że narzędzie nazywa się generator, to właściwszym sformułowaniem jest sprawdzenie numeru rachunku. Mikrorachunek jest bowiem z góry do podatnika przypisany, ma w sobie „zaszyty” numer PESEL lub NIP podatnika.