160 quadów elektrycznych o różnej mocy sprowadzonych z Chin przez jedną z firm z naszego regionu zostało uznane za produkty niebezpieczne i musi opuścić Polskę i terytoriom Unii Europejskiej.

Decyzję o zakwalifikowaniu quadów do kategorii produktów niebezpiecznych podjął Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie w odpowiedzi na wniosek skierowany przez Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Wniosek o wydanie opinii dotyczył zgłoszonych w imporcie 160 quadów elektrycznych sprowadzonych z Chin przez jedną z firm z woj. zachodniopomorskiego.

Mając w pamięci sprowadzone ostatnio skutery elektryczne, które nie spełniały wymaganych norm, funkcjonariusze Zachodniopomorskiego UCS w Szczecinie z Oddziału Celnego w Szczecinie, podjęli decyzję o zawieszeniu dopuszczenia towaru do obrotu i po oględzinach dokumentów oraz rewizji towaru, opisali swoje wątpliwości we wniosku do ZWIIH.

Potwierdziły się one w wydanej opinii, gdzie stwierdzono że wyrób nie spełnia kryteriów określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn z uwagi na brak osłony lub urządzenia ochronnego tarczy hamulcowej, przez co istnieje ryzyko zetknięcia się z nią osoby kierującej, co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku. Drugim, dyskwalifikującym quada powodem, jest zbyt mały rozmiar osłon z tworzywa sztucznego zamontowanych nad kołami, które nie chronią dostatecznie przed wyrzucanymi spod kół materiałami lub przedmiotami.

Teraz importer musi podjąć działania logistyczne zmierzające do usunięcia wadliwego towaru z obszaru UE. Opisany przypadek pokazuje po raz kolejny, jak ważną rolę odgrywają funkcjonariusze KAS w łańcuchu służb chroniących konsumentów przed kontaktem z produktami, które nie spełniając określonych prawem norm, mogą zagrażać zdrowiu lub życiu.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie