Jeszcze w tym miesiącu, Gmina Kamień Pomorski planuje wyłonić wykonawcę, który przeprowadzi renowację zabytkowych murów obronnych okalających dawną cześć starego miasta. Inwestycja uzyskała 100% dofinansowanie zewnętrze

Przebudowa dróg, murów obronnych to dofinansowania pochodzące od Wojewody Zachodniopomorskiego. Pieniądze na ten cel pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Choć 2 mln złotych to połowa środków potrzebnych do przeprowadzenia renowacji, to jak mówi Burmistrz z pewnością jeśli tylko będzie możliwe Gmina pozyska brakującą kwotę.

W pierwszej kolejności, swój blask odzyska XIV – wieczny zabytek najprawdopodobniej na odcinku ulicy Lipowej. Naprawione zostaną przypory, uzupełnione ubytki cegieł, zamurowane wyrwy, spoinowanie powierzchni.